міжнародні свята 2020

2020IIIIIIIVVVIVIIVIIIXXXIXII
Australia1,
26,
27
 2*
9*
10,
11,
12*,
13,14*,
25,
27*
4*1*,
8
 3*
12*
28*2*,
5*
3*25,
26,
28
Austria1,
6
 19*10*,
13
1,
4*,
21
1,
11
 1524*10*,
26
1,
11*
15*
8,
24*,
25,
26
Belgia1  131,
8*,
21,
22*
111*,
21
1527* 1,
2*
11,
15*
25
Białoruś1,
7
 8281,
9
 3   725
Czechy1  10,
13
1,8 5,
6
 28281724,
25,
26
Dania1  9,
10,
12,
13
8,
21,
22*,
31
1,
5
     24*,
25,
26,
31*
Finlandia1,
6
  9*,
10,
12,
13,
1,
21,
31
19*,
20
   31 6,
24*,
25,
26,
31*
Francja1  10*,
13
1,
8,
21
11415  1,
11
25
26*
Hiszpania1,
6
28*19*9,
10,
13*,
23*
1,
2*,
15*,
30*
9*,
11*,
13*,
24*
25*,
28*,
31*
5*,
15
8*,
11*,
15*,
17*
9*,
12
1*,
2*,
9*
3*,
6*,
7*,
8,
25,
26*
Holandia1  10*,
12,
13,
27
5,
21,
31
1     25,
26
Irlandia1 1710*,
13
41 3 26 25,
26,
28*,
29*
Japonia1,
2*,
3*,
13
11,
23
20293,
4,
5,
6
 20,
23*,
24*
10*,
11
21,
22
123,
23
29*,
30*,
31*
Kanada1,
2*
17* 10,
13*
1821*,
22*,
24*
1,
9*
3,
17*
7121125,
26*
Litwa1161112,
13
1,
3
7,
24
615  124,
25,
26
Niemcy1,
6*
  10,
12*,
13
1,
21,
31*
1,
11*
 15* 3,
31*
1*,
18*
24*,
25,
26,
31*
Norwegia1  9,
10,
12,
13
1,
17,
21,
31
1     24*,
25,
26
Polska1,
6
  12,
13
1,
3,
31
11 15  1,
11
25,
26
Portugalia125* 9*,
10,
12,
25
110,
11,
13*
 15 511,
8,
24*,
25
Rosja1,
2,
3,
6,
7,
8
23,
24
8,
9
 1,
9,
11
12    4 
Słowacja1,
6
  10,
13
1,
8
 5291,
15
 1,
17
24,
25,
26
Stany Zjednoczone1,
20
17*  25 4 712*11*,
26
25
Szwajcaria1,
2*,
6*
 1*,
19*
2*,
10*,
13*
1*,
21
1*,
11*,
23*,
29*
 1,
15*
10*,
21*,
25*
 1*8*,
25,
26*,
31*
Szwecja1,6  10,
11*,
12,
13
1,
21,
30*,
31
6,
19*,
20
   31 24*,
25,
26,
31*
Ukraina1,
7
 8,
9
19,
20
1,
9,
11
7,
8,
28,
29
 24 14 25
Węgry1 1510,
13
11 20,
21*
 23124*,
25,
26
Wielka Brytania1,
2*
 17*10,
13
4,
25
 12*,
13*
3*,
31
   25,
26,
28
Włochy1,
6
  12,
13,
25
12,
29*
 15  18,
25,
26
*święta regionalne