Tabela świąt zagranicznych 2020

2020StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
Australia1, 26, 272*,9*10,11,12*13,14*,25, 27*4*1*, 83*,12*28*2*,5*3*25,26,28
Austria1, 619*10*,131,4*,211,111524*10*,261,11*,15*8,24*,25,26
Belgia1131, 8*, 21, 22*111*,211527*1,2*,11,15*25
Białoruś1, 78281, 93725
Czechy110,131,85,628281724,25,26
Dania19,10,12,138,21,22*,311,524*,25,26,31*
Finlandia1, 69*,10,12,131,21,3119*,20316,24*,25,26,31*
Francja110*,131,8,21114151,1125,26*
Hiszpania1, 628*19*9,10,13*,23*1, 2*, 15*, 30*9*,11*,13*,24*25*, 28*, 31*5*,158*,11*, 15*,17*9*,121*,2*,9*3*,6*,7*,8,25,26*
Holandia110*, 12,13,275,21,31125,26
Irlandia11710*,134132625,26,28*,29*
Japonia1, 2*,3*,1311,2320293,4,5,620, 23*, 24*10*, 1121, 22123,2329*,30*,31*
Kanada1,2*17*10,13*1821*,22*,24*1,9*3,17*7121125,26*
Litwa1161112,131,37,24615124,25,26
Niemcy1,6*10,12*,131,21,31*1,11*15*3,31*1*,18*24*,25,26,31*
Norwegia19,10,12,131,17,21,31124*,25,26
Polska1,612,131,3,3111151,1125,26
Portugalia125*9*,10,12,25110,11,13*15511,8,24*,25
Rosja1,2,3,6,7,823,248,91,9,11124
Słowacja1,610,131,85291,151,1724,25,26
Stany Zjednoczone1,2017*254712*11*,2625
Szwajcaria1,2*,6*1*,19*2*,10*,13*1*,211*,11*,23*,29*1,15*10*,21*,25*1*8*,25,26*,31*
Szwecja1,610,11*,12,131,21,30*,316,19*,203124*,25,26,31*
Ukraina1,78,919,201,9,117,8,28,29241425
Węgry11510,131120,21*23124*,25,26
Wielka Brytania1,2*17*10,134,2512*,13*3*,3125,26, 28
Włochy1,612,13,2512,29*1518,25,26
*święta regionalne