Tabela świąt zagranicznych 2020

 
2020IIIIIIIVVVIVIIVIIIXXXIXII
Australia1, 26, 272* 9*10, 11, 12*, 13,14*, 25, 27*4*1*, 83* 12*28*2*, 5*3*25, 26, 28
Austria1, 619*10*, 131, 4*, 211, 111524*10*, 261, 11* 15*8, 24*, 25, 26
Belgia1131, 8*, 21, 22*111*, 211527*1, 2* 11, 15*25
Białoruś1, 78281, 93725
Czechy110, 131,85, 628281724, 25, 26
Dania19, 10, 12, 138, 21, 22*, 311, 524*, 25, 26, 31*
Finlandia1, 69*, 10, 12, 13,1, 21, 3119*, 20316, 24*, 25, 26, 31*
Francja110*, 131, 8, 21114151, 1125 26*
Hiszpania1, 628*19*9, 10, 13*, 23*1, 2*, 15*, 30*9*, 11*, 13*, 24*25*, 28*, 31*5*, 158*, 11*, 15*, 17*9*, 121*, 2*, 9*3*, 6*, 7*, 8, 25, 26*
Holandia110*, 12, 13, 275, 21, 31125, 26
Irlandia11710*, 134132625, 26, 28*, 29*
Japonia1, 2*, 3*, 1311, 2320293, 4, 5, 620, 23*, 24*10*, 1121, 22123, 2329*, 30*, 31*
Kanada1, 2*17*10, 13*1821*, 22*, 24*1, 9*3, 17*7121125, 26*
Litwa1161112, 131, 37, 24615124, 25, 26
Niemcy1, 6*10, 12*, 131, 21, 31*1, 11*15*3, 31*1*, 18*24*, 25, 26, 31*
Norwegia19, 10, 12, 131, 17, 21, 31124*, 25, 26
Polska1, 612, 131, 3, 3111151, 1125, 26
Portugalia125*9*, 10, 12, 25110, 11, 13*15511, 8, 24*, 25
Rosja1, 2, 3, 6, 7, 823, 248, 91, 9, 11124
Słowacja1, 610, 131, 85291, 151, 1724, 25, 26
Stany Zjednoczone1, 2017*254712*11*, 2625
Szwajcaria1, 2*, 6*1*, 19*2*, 10*, 13*1*, 211*, 11*, 23*, 29*1, 15*10*, 21*, 25*1*8*, 25, 26*, 31*
Szwecja1,610, 11*, 12, 131, 21, 30*, 316, 19*, 203124*, 25, 26, 31*
Ukraina1, 78, 919, 201, 9, 117, 8, 28, 29241425
Węgry11510, 131120, 21*23124*, 25, 26
Wielka Brytania1, 2*17*10, 134, 2512*, 13*3*, 3125, 26, 28
Włochy1, 612, 13, 2512, 29*1518, 25, 26
*święta regionalne